Wat zijn knowledge bases?

Knowledge bases, of kennisbanken, zijn verzamelingen van gegevens en informatie die door onze AI assistenten worden gebruikt om antwoorden op problemen die klanten melden te genereren. Deze gegevens kunnen zelf worden toegevoegd en beheerd, en kunnen afkomstig zijn uit diverse bronnen zoals:

 • Websites
 • PDF-documenten
 • FAQ's
 • YouTube-video's

Hoe gebruiken onze AI assistenten deze gegevens?

Onze AI assistenten lezen en leren van alle gegevens die zijn toegevoegd op deze knowledge bases.

 • URLs van websites worden volledig doorzocht
 • PDF-documenten worden volledig gelezen
 • FAQ-teksten worden geanalyseerd
 • YouTube-video's en hun transcripties worden bekeken

Dit stelt onze AI in staat om gedetailleerde en nauwkeurige antwoorden te geven.

Verschillende niveaus van knowledge bases

Almitee laat het toe om kennisbanken op verschillende niveaus te gaan beheren.

 • Niveau 1 is voor de algemene chatbot op uw website.
 • Niveau 2 wordt gekoppeld aan verschillende modellen van assets.
 • Niveau 3 is voor specifieke assets of locaties.
 • Niveau 4 is het diepste niveau en wordt gebruikt door de helpdesk AI assistent.

Hoe dieper het niveau, hoe meer data wordt gebruikt van de hogere niveaus en hoe slimmer de AI assistent dus zal zijn.

Knowledge base chatbot
Knowledge base overview

Praktische voorbeelden

Vragen aan de chatbot op jouw website worden beantwoord door data die op niveau 1 (L1) is geconfigureerd. De chatbot zal geen data gebruiken die op lagere niveaus is ingesteld.

Vragen die worden gesteld aan een asset via het scannen van een QR-code worden beantwoord door data die op niveau 1 (L1), niveau 2 (L2 - gekoppelde asset model) en niveau 3 (L3 - gekoppelde asset) is geconfigureerd

Overzicht van knowledge bases

Almitee biedt een mooi overzicht aan van alle databronnen die zijn geconfigureerd over de verschillende knowledge bases heen. Op deze manier blijf je eenvoudig controle houden over de data en kennis van al jouw AI assistenten.

Ga aan de slag met Almitee!

Klaar om Almitee uit te proberen? Beheer de kennis van jouw AI eenvoudig via het instellen van knowledge bases. Neem nu contact met ons op om te leren hoe we onze oplossingen kunnen afstemmen op jouw bedrijfsbehoeften!