Almitee

Geef gebruikers de 24/7 ondersteuning die ze nodig hebben en verlaag de kosten met wel 50%

Contact Info

Gaversesteenweg 108 9820 Merelbeke België
info@almitee.io
+32 494 33 77 49

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden / Policies

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 20 augustus 2023

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van de Almitee SaaS-applicatie ("Almitee" of de "Applicatie"), geleverd door Almitee BV ("Bedrijf," "wij," "ons," of "onze"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Almitee Applicatie, stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, onthoud u dan van het gebruik van de Applicatie.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Almitee Applicatie, erkent u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u de Applicatie namens een organisatie gebruikt, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om die organisatie aan deze Voorwaarden te binden.

2. Gebruik van de Almitee Applicatie

2.1 Gebruikersaccounts: U moet mogelijk een gebruikersaccount aanmaken om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Almitee Applicatie. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountinformatie en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

2.2 Verboden activiteiten: U stemt ermee in de Almitee Applicatie niet te gebruiken voor onwettige, schadelijke of kwaadwillende doeleinden. U mag geen activiteiten ondernemen die de functionaliteit, beveiliging of integriteit van de Applicatie kunnen verstoren, schaden of aantasten.

3. Privacybeleid

Uw gebruik van de Almitee Applicatie wordt ook beheerst door ons Privacybeleid, dat uiteenzet hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door de Applicatie te gebruiken stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

4. Intellectueel Eigendom

4.1 Eigendom: De Almitee Applicatie, inclusief de inhoud, functies en functionaliteit ervan, zijn eigendom van Almitee BV en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten.

4.2 Beperkte Licentie: Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en de Almitee Applicatie te gebruiken voor de beoogde doeleinden ervan. U mag de Applicatie niet reproduceren, verspreiden, aanpassen of afgeleide werken ervan maken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5. Wijzigingen in de Dienstverlening

We behouden ons het recht voor om op elk moment, met of zonder kennisgeving, elk aspect van de Almitee Applicatie te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor dergelijke wijzigingen, opschortingen of beëindigingen.

6. Vrijwaring van Garanties

De Almitee Applicatie wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar is". We geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de Applicatie. Uw gebruik van de Applicatie is op eigen risico.

7. Beperking van Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan volgens de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van de Almitee Applicatie, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

8. Vrijwaring

U stemt ermee in om Almitee BV en haar dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van de Almitee Applicatie of enige schending van deze Voorwaarden.

9. Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Almitee Applicatie vallen onder de wetten van Merelbeke en worden geïnterpreteerd in overeenstemming daarmee. Geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Merelbeke.

10. Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Almitee Applicatie zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van de Applicatie na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Neem gerust contact met ons op via info@almitee.io als u vragen of zorgen heeft met betrekking tot deze Voorwaarden.

Door gebruik te maken van de Almitee Applicatie stemt u in met het naleven van deze Voorwaarden en enig ander beleid of richtlijnen die we verstrekken. Bedankt dat u Almitee heeft gekozen voor uw IT- en kantoorbeheerbehoeften.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 20 augustus 2023

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Almitee BV ("Bedrijf," "wij," "ons," of "onze") persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die u verstrekt bij het gebruik van de Almitee SaaS-applicatie ("Almitee" of de "Applicatie"). Door Almitee te gebruiken, stemt u in met de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

1. Informatie Die Wij Verzamelen

1.1 Persoonlijke Informatie: Bij het aanmaken van een account of het gebruik van bepaalde functies van de Applicatie kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, contactgegevens en factuurgegevens.

1.2 Gebruiksinformatie: We kunnen informatie verzamelen over hoe u interageert met de Applicatie, inclusief loggegevens, IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en bezochte pagina's.

1.3 Cookies en Vergelijkbare Technologieën: We kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruikspatronen, voorkeuren en om de functionaliteit van de Applicatie te verbeteren.

2. Hoe We Uw Informatie Gebruiken

2.1 Diensten Leveren en Verbeteren: We gebruiken uw persoonlijke informatie om de Almitee Applicatie te leveren en te verbeteren, uw ervaring te personaliseren en nieuwe functies te ontwikkelen.

2.2 Communicatie: We kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over uw account, updates, beveiligingswaarschuwingen en andere relevante informatie.

2.3 Analyse en Prestaties: We gebruiken gebruiksinformatie om trends te analyseren, de prestaties van de Applicatie te monitoren en inzichten te verzamelen om de gebruikerservaring te verbeteren.

2.4 Marketing: Met uw toestemming kunnen we uw informatie gebruiken om u promotiemateriaal en nieuwsbrieven met betrekking tot Almitee te sturen. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie.

3. Delen en Openbaar Maken van Gegevens

3.1 Dienstverleners: We kunnen uw informatie delen met externe dienstverleners die ons helpen bij het exploiteren van de Applicatie, het uitvoeren van zakelijke activiteiten of het bieden van technische ondersteuning.

3.2 Wettelijke Vereisten: We kunnen uw informatie openbaar maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, te reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties of overheidsautoriteiten, onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen, of onze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

4. Gegevensbeveiliging

We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik. Echter, geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is volledig veilig, en we kunnen geen absolute beveiliging garanderen.

5. Uw Keuzes

5.1 Toegang en Correctie: U kunt toegang krijgen tot, uw persoonlijke informatie bijwerken of corrigeren door in te loggen op uw accountinstellingen binnen de Applicatie.

5.2 Cookies: De meeste webbrowsers stellen u in staat om cookies en vergelijkbare technologieën te beheren. U kunt meestal uw browser instellen om cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer ze worden gebruikt.

5.3 Marketingcommunicatie: U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons door de instructies in dergelijke communicatie te volgen.

6. Privacy van Kinderen

De Almitee Applicatie is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen bewust geen persoonlijke informatie van kinderen. Als u denkt dat een kind ons hun informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via info@almitee.io en we zullen passende maatregelen nemen om de informatie te verwijderen.

7. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Almitee Applicatie zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van de Applicatie na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

8. Neem Contact met Ons Op

Als u vragen of zorgen heeft over dit Privacybeleid of onze gegevenspraktijken, neem dan contact met ons op via info@almitee.io.

Bedankt voor het kiezen van Almitee voor uw IT- en kantoorbeheerbehoeften. Uw privacy is belangrijk voor ons, en we zijn toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke informatie.